Členské příspěvky

Členské příspěvky ve výši 3000,- Kč/sezona. jsou splatné
do 30.9 ve výši 1.500,- Kč za 1/2 období (září – leden),
do 28.2.ve výši 1.500,- Kč za 2/2 období (únor – červen)
na účet č. 187833554/0300.

Do poznámky při placení převodem uvádějte jméno člena a období za které je částka hrazena nebo poslední placené období v případě uhrady za více období.
Příklad: "Jiří Novák 2/2 22-23"

Když si nejste jisti za které poslední období máte již zaplaceno, kontaktujte Petra Nováka 603832947 

Na oddílové schůzi dne 30.6.2021 se odhlasovalo snížení členského příspěvku za období 9/2020-6/2021 na 1000,-Kč z důvodu zavření herny po dobu koronavirové krize.